..... mest til vores børnebørn ....

Login | Registrér for at få en brugerkonto

Her er billeder og historier om vores familier.

Her er også slægtstræerne, den ældste vi kender er jeres 12 x oldefar Lauridz Sørensen der døde i 1602. Det er 400 år og 14 geneationer siden, Christian 4. (1588-1648) havde været konge i 14 år. Renæsancen var begyndt og de første bøger -kirkebøger og kogebøger- var trykt.

I forordet til Slægten Fog skriver H.R.Hiort Lorenzen i 1906 om navnet Fog:

....den allerede i det syttende Aarhundrede talrige Slægt Fog, som lige saa ofte skrev og enkeltvis endnu skriver sig Fogh. Dens Navn stammer sammen med de mange andre lignende: F'och, Fock, Foged, Foght, Fogt, Vogh, Vogt, Voght, Voigt upaatvivlelig fra Ordet Foged.

At alle de mange Studenter, der i Aarene 1623-1740 ere inmatrikulerede ved Kjøbenhavns Universitet under Navnene Fogius, Fog og Fogh ..... skulde være af samme Mandsslægt, er saare tvivlsomt. Er den antydede Derivatiun fra Foged rigtig, i hvilken Antagelse flere jydske Bønder have bestyrket mig kan Navnet Fog vore antaget af forskellige Personer til forskellige Tider. Læs hele forordet her >>>
Du kan kun se de gamle der ikke er mere, hvis du også vil se alle de nulevende skal du være en del af familierne og have et brugernavn og password - det får du ved at skrive til os i boxen her nedenfor.

I venstre side er alle menuerne men der ikke noget i dem alle.

I højre side kan du øverst søge efter personer, det er nok med et fornavn eller efternavn.

Kontakt mig

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, vær venlig at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.